Giá trị cốt lõi

  • Uy tín: Cam kết với người lao động, các đối tác Nhật Bản về chữ TÍN. Đây cũng là lời hứa danh dự của VINACOCO mà mỗi cá nhân trong công ty đều nỗ lực xây dựng, phát huy và gìn giữ.
  • Chất lượng: VINACOCO luôn hướng tới những dịch vụ mang chất lượng nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động Việt Nam và đối tác khách hàng Nhật Bản.
  • Chuyên nghiệp: Công ty vận hành theo quy trình sẵn có với tiêu chí nhanh – gọn – hiệu quả.
Liên hệ